Copyright … zakaz, nie-wolność kopiowania albo pole własności, z małą furtką przyzwolenia. To pierwsze skojarzenie. Następne to krąg, który wyznacza przestrzeń, oddziela część tekstu. Bramy murów obronnych, miasto w mieście? Sama grafika daje ogólne pojęcie tego, czego oczekuje czytający. Zastanawia kierunek, odwrócenie znaku. Zmienia się pole znaczeniowe znaku? Ciekawe!

Irena Barbier

tytuł : CopyLeft attitude
tekst : Licence art libre
wymiar: cm (50.50)

<-- -->